Pinegrove-Cardinal

Не знам дали тези хора са колежа, но ако са, те много обещават. Добре конструирани песни, добри вокали, наистина добро барабани … честна музика за искрени хора. виж това.
Кардинал от Pinegrove

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *